Home » Servei de Menjador Escolar

Servei de Menjador Escolar

Servei de Menjador

 Proposem oferir un bon servei tant de qualitat amb el dinar, com de qualitat pedagògica, ja que considerem que el Temps del Menjador, a més a més, de complir un objectiu molt concret (que el nen/a  mengi) també és un bon espai d’intervenció educativa i per tant amb uns objectius a aconseguir.

 

            Des de LA PLEC, Serveis de Lleure, SL , ens plantegem avançar en tots els aspectes que fan referència a la gestió del Menjador Escolar, basant-nos en la experiència d’anys de feina en aquest sector, i sobretot, basant-nos amb la il·lusió i les ganes de treballar  i millorar dia rere dia. 

 

            La nostra és una proposta  de GESTIÓ  DE MENJADOR, dividida en dues vessants:

1) Confiant la tasca de “cuina in situ “ ( amb tot el que això suposa: mercaderies, materies primeres, el·laboració de menus, revisions higienico-sanitàries .....  ), o el Servei de Càtering a una empresa puntera en aquest sector com és "El Menú del Petit", que gestiona múltiples menjadors escolars.  

 2) Vetllar per que el primer punt funcioni correctament i amb els nivells qualitatius exigits i organitzar, dirigir i coordinar la tasca del monitoratge i les activitats a desenvolupar, procurant així aconseguir els objectius tant generals com específics plantejats en el projecte.

Objectius Generals

Les finalitats educatives del Temps del Migdia són:

 

  • ALIMENTAR-SE.

Volem respondre als criteris d’una alimentació equilibrada, variada i saludable.

 

  • DESCANSAR I ESPLAIAR-SE

Ens proposem per una banda, que l’infant pugui descansar i relaxar-se i per altre banda, aprofitar que el temps lliure durant l’estona de menjador és un marc adequat per afavorir, a través d’activitats d’entreteniment, el desesnvolupament harmònic de la personalitat i la relació amb els altres.

 

  • APRENDRE

Considerem aquest Temps del Menjador com un espai d’aprenentatge, d’educació de la vida quotidiana i de les pautes de convivència social, en que es poden assumir coneixements, practicar hàbits i habilitats i desenvolupar actituts i valors.

Equip Humà

 

Coordinador/a:

 

La coordinadora del servei de menjador és la persona al voltant de la qual es desenvolupa l’activitat, la organització de l’equip de treball, la relació més directa amb l’empresa de catering, la direcció de l’escola, els mestres, l’AMPA i els pares i mares. És així mateix la responsable de la concreció del programa del Servei de Menjador, sobretot en la vessant educativa.

És important, a més a més, el seu paper com a reforç de l’equip de monitors i del grup d’infants, en totes aquelles activitats del Servei de Menjador que ho requereixi, per tant a part d’estar a disposició de les famílies a primera hora del matí, també hi serà durant tota l’hora del Menjador.

 

Equip de Monitors / es:

 

El monitor / a ha d’aportar amb el seu bagatge, la il·lusió en el projecte, la capacitat de servei i la professionalitat imprescindible. Ha de saber treballar en equip i responsabilitzar-se de la seva feina.

Els monitors /es assumeixen la responsabilitat directa amb els nens i nenes: preparen, realitzen i avaluen les activitats programades, vetllen per la seguretat dels infants, vetllen perquè els infants mengin de tot i sense agafar por al menjar, i garanteixen l’èxit educatiu del programa del Servei del Menjador.

 

Els monitors / es han de tenir presents quatre pautes de comportament:

 

ESTAR EN ACCIÓ: El monitor / a ha de mantenir un comportament actiu i s’ha d’implicar en el que realitza, sempre ha de comtemplar les diferents exigències i necessitats de cada edat.

 

ORDRE: Els monitors / es han de saber expressar als infants de manera raonable el què es pot fer i el què no durant el Temps del Migdia.

Els infants necessiten que se’ls recordi de tant en tant, que no han de cridar quan parlem, que les coses es demanen amb educació, que s’ha de recollir i netejar el que s’embruta, ... Per això s’ha de ser exigents amb ells però d’una manera tranquil·la i constant.

Intervenir en l’adquisició de pautes d’ordre en els infants és també, ajudar-los a integrar-se al seu entorn, a trobar el seu lloc i ha respectar els altres. Un nen / a acostumats a l’ordre i a la neteja en la seva persona seran, més fàcilment, respectuosos amb els companys i amb l’entorn.

 

AFECTE I BON HUMOR: Cal que el monitor / a expressi sempre optimisme i bones vibracions, al marge de l’estat d’ànim del grup. El fet d’estar sempre relaxats, optimistes i de bon humor ens permet expressar sentiments positius i , per tant, enfortir l’autoestima de cada infant.

L’afectivitat del monitor / a ha de ser sempre una afectivitat controlada i de persona adulta. S’ha de poder oferir tendresa sense deixar d’oferir seguretat i fermesa. El monitor / a és el responsable del to vital del grup, per tant ha de tenir present que la seva actitud i el seu comportament són elements educadors importants.

 

REFLEXIÓ:  El monitor / a ha de tenir la capacitat de reflexionar sobre la seva feina per així millorar dia a dia, i també ha de ser capaç de transmetre als infants aquest fet de reflexionar sobre el que s’ha fet.

Programació del Menús

Cada mes les families rebran un plannig amb els menús diàris equilibrats, confeccionats per una dietista titulada , juntament amb uns meús orientatius per sopar.

            Els menús es composen de:

  • UN PRIMER PLAT
  • UN SEGON PLAT
  • PA
  • POSTRES
  • AIGUA

 A més es prepararien tots aquells menús de règim, al·lèrgies, que per prescripció facultativa haurien de consumir alumnes i professors, així com per tradicions alimentàries...

 

 - LA PLEC, SERVEIS DE LLEURE SL
LA PLEC, SERVEIS DE LLEURE SL

"EL PETIT XEF" TALLERS 2N TRIMESTRE, ESCOLA PROVENÇANA, MILAGROS CONSARNAU I PAU SANS.

MENÚS ESCOLA PAU SANS

MENÚS ESCOLA PAU SANS - LA PLEC, SERVEIS DE LLEURE SL

MENÚS CURS 2019/20

LA PLEC, SERVEIS DE LLEURE SL

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESCOLA MILAGROS CONSARNAU, CURS 19/20

LA PLEC, SERVEIS DE LLEURE SL

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, ESCOLA PROVENÇANA, CURS 19/20

LA PLEC, SERVEIS DE LLEURE SL

MENJADOR PAU SANS CURS 19/20

LA PLEC, SERVEIS DE LLEURE SL

ACOLLIDA PAU SANS CURS 10/20

LA PLEC, SERVEIS DE LLEURE SL

LA PLEC, SERVEIS DE LLEURE SL

"EL CASALOT", ESCOLA SUPERIOR D'ASTRONOMÍA

LA PLEC, SERVEIS DE LLEURE SL

CASAL D'ESTIU 2017, VOLS VEURE QUÈ HEM FET I COM HO HEM FET? CLICA LA IMATGE I HO VEURÀS

LA PLEC, SERVEIS DE LLEURE SL

CASAL D'ESTIU 2016, VOLS VEURE QUÈ HEM FET I COM HO HEM FET? CLICA LA IMATGE I HO VEURÀS

LA PLEC, SERVEIS DE LLEURE SL

Tallers de Cuina

LA PLEC, SERVEIS DE LLEURE SL

Contacta amb nosaltres

LA PLEC, SERVEIS DE LLEURE SL

Fotos Carnaval

LA PLEC, SERVEIS DE LLEURE SL

ACTIVITATS PER PARES/MARES...

LA PLEC, SERVEIS DE LLEURE SL

LA PLEC, SERVEIS DE LLEURE SL